Upskill & Reskill

Upskill & Reskill

Dagens arbetsmiljö präglas av snabba förändringar och ett konstant behov av att fylla på med ny kunskap. Detta gör att kraven på medarbetarnas kompetens ökar. EdgeWork erbjuder en flexibel och effektiv lösning som utvecklar era medarbetares kompetens med våra skräddarsydda utbildningar. Våra kunder väljer allt oftare att kombinera vår Upskill & Reskill-program i samband med nyanställda medarbetare som vi hjälper dem att rekrytera. Denna kombination säkerställer att våra kunder får precis den kompetensen de behöver.

Så här går det till

Kontakta