6 olika ledarstilar

6 olika ledarstilar

 av Nermin Osmanović för EdgeWork

Enligt en studie av gjord av Daniel Goleman år 2000 på 3871 olika chefer, finns det sex olika ledarstilar. Alla dessa stilar har nån form av effekt på medarbetare och resultat, men effekten varierar beroende på situationen och på personerna som blir ledda.

En ledarskapsstil är därmed ett beteende som i allra högsta grad beror på situationen, och är inte ett permanent tillstånd.

  1. Tvingande (Coercive) – Metoden i denna stil beskrivs av Goleman som ”gör som jag säger”. Denna stil kan vara effektiv när det gäller att ta snabba beslut eller liknande, men oftast så leder denna typ av ledarskap till en minskad flexibilitet inom organisationer.
  2. Auktoritativ (Authoritative) – En kraftfull ledares metod kan bäst beskrivas med orden ”frihet under ansvar”. Denna ledartyp sätter de övergripande målen och ger medarbetarna friheten att välja hur de ska uppnå dem. Den här metoden fungerar bra när företaget känner sig vilse, men sämre när medarbetarna är experter som är mer erfarna än ledaren själv.
  3. Empatisk och deltagande (Affiliate) Denna ledarstil kan beskrivas som människovänlig. Denna typ av ledare är väldigt bra på att skapa harmoni och teamkänsla, men brister ofta i vägledning och kritik, vilket gör att gruppen kan känna sig förvirrad.
  4. Demokratisk (Democratic) Den demokratiske ledaren ger en röst till arbetarna, vilket genererar nya idéer och flexibilitet. Resultatet kan dock bli eviga möten och förvirrade anställda som känner att de saknar en pålitlig ledare.
  5. Pådrivande (Pacesetting)Den här ledartypen är en överpresterare som leder genom att vara en förebild, vilket har en positiv effekt på anställda med hög egen motivation. Däremot så kan andra anställda känna sig överväldiga av en sådan karaktär och förakta dennes syfte till att ta över i olika typer av situationer.
  6. Coachande (Coaching) – Denna stil fokuserar mer på personlig utveckling än på arbetsrelaterade uppgifter. Det fungerar bra när anställda är medvetna om sina svagheter och strävar efter förbättring, men sämre när de är motvilliga till att ändra sitt sätt att se på saken.

Källa: Goleman, D., 2000. Leadership That Gets Results. Boston: Harvard Business School Publishing Corporation.

För mer information kring utbildningar av expertföreläsare för YH och företag kontakta oss här – https://edgework.se/kontakta-oss/

EdgeWorks blogg

Vi på EdgeWork är passionerade av att inspirera och stärka individer inom olika branscher och organisationer. Genom vår blogg strävar vi efter att erbjuda dig värdefullt innehåll och insikter som kommer att utveckla ditt ledarskap och förbättra din förmåga att hantera utmaningar.

Vårt dedikerade team av erfarna författare och branschexperter strävar efter att ge dig användbara insikter och konkreta verktyg som du kan tillämpa direkt i din professionella vardag.

Vill du hitta guldkornen? Sök här.

Sök

Kontakta